หน้าแรก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข ดาวน์โหลด

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร
   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

  พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

  พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔

   พ.ต.ท.อาคม การบรรจง
ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖

 

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่๑๐

บทเพลง"ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุทศ รักษาเวียง รอง สว (ป) ได้เดินทางไป ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ มว.ตชด.๑๔๖๔ ที่ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมี ร.ต.ต.สุพจน์ คำสาร ทนท. ผบ.มว. ตชด.๑๔๖๔ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้ ้การต้อนรับ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ และกำชับเกี่ยวกับระเบียบวินัย พร้อมห้ามมิให้ กำลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด

เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุง ขวัญกำลังพล มว.ตชด.๑๔๖๑ ที่ฐานปฏิบัติการบ้านหุบผาก โดยมี ร.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เเสนสุข รอง สวฯ รรท.ผบ. มว.ตชด.๑๔๖๑ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน และกำ ชับเกี่ยวกับระเบียบวินัย ตลอดจนห้ามกำลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่างๆ ทั้งการเรียกรับผล ประโยชน์, ยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ แสนสุข ทนท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๑ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม กับคณะทำงานจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยเเล้งฯในพื้นที่ ม.๓ บ.โปร่งแดง, ม.๔ บ.เหมืองแร่ และ ม.๖ บ.หนองยาว ต.นาหูกวาว อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯผู้ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ เป็นประธาน  พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รอง ผบ. ร้อย ตชด.๑๔๖ เป็นผู้แทนเข้าร่วมต้อนรับ พลตรี ยุทธภูมิ บุญฤทธิ์ ผอ.สชด.ชด.ทหาร (ผู้อำนวยสำนักกิจการ ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร) และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔, พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร้อย ตชด.๑๔๖ รวม ๑๖ นาย ได้เดินทางไปร่วมกับ ผบ.กกล.สุรสีห์ และคณะฯ พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ของ ฉก.จงอางศึก ให้การต้อนรับ และรับการตรวจ เยี่ยมจาก พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ มทภ.๑/ผบ.ศปก.ทภ.๑ พร้อมคณะฯ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการ ปฏิบัติงานของ กกล.สุรสีห์ ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ ณ ฉก.จงอางศึก

เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๖ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ฐานปฏิบัติการบ้านไร่เครา ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมี จ.ส.ต.ชาญนนท์ แก้วเจริญ รองฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๓ พร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ  ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ

เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๖ พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.กฤตชาติ พิณสุวรรณ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดย ฮ ตร.หมายเลข ๒๖๑๒ เพื่อมา ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ที่ ร้อย ตชด.๑๔๖ โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.๑๔, พ.ต.ท.อาคม การ บรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ  ได้รับฟังบรรยายสรุปสถาน การณ ์/การปฏิบัติงานหน่วย, มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ตำรวจ

เมื่อ  ๑๒  พ.ค.๖๖  พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย  บุญจริง รอง ผบ. ร้อย ตชด.๑๔๖ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง และหน่วยขึ้นควบคุมทาง ยุทธการของหน่วย ฉก.จงอางศึก/ร.๒๙  พร้อมทั้งรับฟังการมอบนโยบาย/ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อม ทั้งติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ณ  บก.ฉก.จงอางศึก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ เข้าร่วมประชุมศูนย์ประสานงานสนับ สนุน การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประสานและช่วยเหลือประ ชาชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ ๑ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๖ ให้การต้อนรับ พ.อ.นพดล ภาคาผล รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก และคณะ ที่เดินทางมา ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. ๑๔๖ และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมได้ให้โอวาส แก่ข้าราชการตำรวจ และได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในหน่วย

ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ จัดกำลัง ๓ นาย โดยมี ร.ต.ต.สุนทร วิใจวงษ์ เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกับ นายกะเสียร ห้ามทรัพย์ พร้อม จนท.ป้องกันเเละรักษา ป่าปข.ที่๔(ห้วยทราย),จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรที่๑๐(เพชรบุรี),จนท.ชุด ปฏิบัติการ พิเศษป่าไม้ประจวบฯ ร่วมทำการออกตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ภาย ในเขตป่าสงวนเเห่งชาติป่าทับสะเเก ช่องทางโปร่งรู บ.ทุ่งตาแก้ว และทำการตรวจสอบพบพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุก จำนวน ๑ เเปลง เนื้อที่ประมาณ ๐-๒-๙๘ ไร่ เป็นการบุกรุกเเผ้วถางป่าบริเวณที่ราบเชิงเขา ณ บริเวณพื้นที่ป่า บ้านทุ่งตาเเก้ว ม.๑๐ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

ห้วงวันที่ ๑๑-๒๐ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้จัดกำลังพลจำนวน ๓ ชุดปฏิบัติการ ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุก รูปแบบในพื้นที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ๓ ช่องทาง ได้แก่บริเวณช่องทางวังเป้า บ.ย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ,ช่องทางหัวเขา (สิบศพ) ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ และช่องทางตะ แบกโพรง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด

ห้วงวันที่ ๙-๑๐ มิ.ย.๖๖ ร้อย ตชด.๑๔๖ จัดกำลัง ๓ ชุดปฏิบัติการ ทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่ม เฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ ๓ ช่องทาง ได้แก่บริเวณช่องทางวังเป้า บ.ย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ,ช่องทางหัวเขา (สิบศพ) ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ และช่องทางตะ แบกโพรง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ  ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ห้วงวันที่ ๘ – ๙ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๔ จัดกำลัง ๔ นาย โดยมี ด.ต.อุทิศ พรมมา เป็นหัวหน้าชุด ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้อง กันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่าง ด้าวหลบหนีเข้า เมืองโดยผิดกฎหมาย บริเวณช่องทางวังเป้า บ.ย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ และออกเยี่ยม เยียนประชาชน บ.ย่านซื่อ (โปร่งแดง) ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

ห้วงวันที่ ๖ – ๘ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ รัตนพร รอง สว.(ป) /งานการข่าวพร้อมด้วย ส.ต.อ.รัชพล ธนะเนตร จนท.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๖ เป็นผู้แทน กก.ตชด.๑๔ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่าขั้นพื้นฐานคณะทำงานต่อ ต้านการค้าสัตว์ป่า ท้องที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดการประชุมโดยมูลนิธิ WWF ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู เอฟ (World Wide Fund for NatureFoundation Thailand ) ณ ห้องประชุม Fin Whale โรงแรมแอทที บูติค โฮเทล จ.ประจวบฯ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตร และมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๘ คน

เมื่อ ๓๑ พ.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย.ตชด. ๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.๑๔๖๔ และ มว.ตชด.๑๔๖๓ จัดกำลังพลรวม ๙ นาย ออก ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบ ปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนเข้าเมืองโดย ผิดกฎหมาย บริเวณช่องทางวังเป้า บ.ย่านซื่อ ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ และที่ช่องช่องทางธรรม ชาติหัวเขา(สิบศพ) ต.เกาะหลัก อ.มือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๓ จัดกำลัง ๔ นาย มี ส.ต.อ.อิสรา ศิลากุล เป็นหัวหน้าชุด ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ และซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบ ปรามการทำผิดกฎหมายพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามการ ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎ หมาย บริเวณช่องทางธรรมชาติวังมะเดื่อ และเยี่ยมเยียนประชาชน บ.วังมะเดื่อ ม.๓ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

งานด้านกิจการพลเรือน

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประ เสริฐ และ ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว สนับสนุนจัดกิจกรรมรนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๖ แก่สถานศึกษาในพื้นที่ อ.ทับสะแก จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ รร.วัด หนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ และ รร.อนุบาลทับสะแก ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ มีนักเรียนได้รับความรู้ จำนวน ๖๔๐ คน

เมื่อ ๒๓ มิ ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประ เสริฐ สนับสนุนการฝึกซ้อมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ แก่นักเรียนลูกเสือ เนตร นารี โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมาย ให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประ เสริฐ และ ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เนื่องในวันต่อต้านยา เสพติดโลก แก่เด็กนักเรียน ที่ ร.ร.วัดทุ่งกลาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ มี คณะครู นักเรียน ร่วมกิจ กรรม ๑๐๘ คน

เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๖ ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ และ ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว ออกปฏิบัติงานรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยว กับยาเสพติดให้โทษ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก ๒๖ มิ.ย.๖๖ โครงการค่ายธรรมะประสานใจต้านภัยยา เสพติด รุ่นที่ ๓/๖๖ แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนห้วยทราย ณ วัดหนองหินประชาราม ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประ จวบฯ ซึ่งการอบรมรมดังกล่าวเป็นโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗  ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๖ ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ และ ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว ออกปฏิบัติงานรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยว กับยาเสพติดให้โทษ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก ๒๖ มิ.ย.๖๖ โครงการค่ายธรรมะประสานใจต้านภัยยา เสพติด รุ่นที่ ๒/๖๖ แก่นักเรียนโรงเรียนกลุ่มคลอง วาฬ ณ วัดหนองหินประชาราม ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ซึ่งการอบรมรมดังกล่าวเป็นโครงการได้รับ การ สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗  ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๐ คน

เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมาย ให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ และ ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว ออกปฏิบัติงานรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก ๒๖ มิ.ย.๖๖ โครงการค่ายธรรมะประสานใจต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑/๖๖ ณ วัดหนองหินประชาราม ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ซึ่งการอบรมรมดังกล่าว เป็นโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนิน งานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗  มีคณะครู,นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรี ขันธ์ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อ ๒๓-๒๔ พ.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประ เสริฐ ครูตำรวจแดร์ เข้าทำการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรง เรียนในพื้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ จำนวน ๔ รร.ได้แก่ โรงเรียนวัด หนองหอย ต.อ่างทอง ,โรงเรียนสมาคม เลขานุการสตรี ๒ ต.นาหูกวาง ,โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง ต.นาหูกวาง และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.ห้วย ยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ นักเรียนได้รับความรู้ ๖๖  คน

เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.มชสฯ ๑๔๖ จัดวิทยากร ๔ นาย มี ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ เป็นหัวหน้าชุด สนับสนุนกรมการปกครอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ เมือง จ.ประจวบฯ ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) จำนวน ๑๘๐ คน

งานช่วยเหลือประชาชน/ผู้ประสบภัย

เมื่อ ๔ ก.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ รัตนพร ร้อยเวร ทำการตรวจความพร้อมกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี ร.ต.ต.ประเสริฐ เพ็งสกุล รอง สว.(ป) กก. ตชด.๑๔ เป็น หน.ชุด พร้อมได้ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทด สอบเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เพื่อ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเหตุอุทกภัย ณ ร้อย ตชด.๑๔๖ ม.๖ ต.คลอง วาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย เพิ่มพงษ์ พิพัฒน์ รอง สว.(ป) พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม (ทำฝายชะลอน้ำ) เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ำ การชะล้างพังทลายของหน้าดินและกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน หน้าแล้ง กิจกรรมของ อบต.คลองวาฬ โดยดำเนินการในพื้นที่ บ.ห้วยใหญ่ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ มี นายสมชาย ปี่แก้ว นายก อบต.คลองวาฬ เป็นประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย จนท.ตชด. จนท.ทหาร, จนท.อบต./นักเรียน กศน. รวม ๖๐ คน

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมาย ให้ ร.ต.ต. ชัยเสน่ห์ มีบำรุง รอง สว(ป)กก.ตชด.๑๔ และเจ้าหน้าที่พยาบาลร้อย ตชด.๑๔๖ ร่วมกับ ร.ต.ต. สุพจน์ คำสาร รองสว(ป)กก.ตชด. ๑๔ ผบ.มว.ตชด. ๑๔๖๔ พร้อมพวก ๓ นาย อำนวยความสะดวก จนท.พอ. สว. ช่วยเหลือดูแลประชาชน และรักษา ความปลอดภัยให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.จังหวัดประจวบฯ ณ โรงเรียนบ้านเนินแก้ววิทยาคาร ม.๕ บ.หนองเสือ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

****ด้วย สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป**** ลงนามที่นี่https://wellwishes.royaloffice.th/

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

***ประชาสัมพันธ์ ...ประชาชนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 (บางเขน)***

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อ ๕ ก.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ ร.ต.อ.สุทศ รักษาเวียง รอง สว(ป ) พร้อมกำลังพลจิตอาสาในสังกัด จำนวน ๑๖ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒ นาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (๔ ก.ค.๖๖) ณ สำนักสงฆ์พุทธสิงขร บ.ด่านสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุทศ รักษาเวียง รอง สว.(ป) ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ในสังกัด จำนวน ๑๑ นาย ร่วมกับ พ.ต.ต.หญิงรัตนาภรณ์ ปาน รอด สว.กก.ตชด.๑๔ (จอส.กร.) และกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๔ จำนวน ๔๐ นาย จัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒ นาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปรินายก ๒๖ มิ.ย.๖๖ ณ วัดเกตุชยาราม ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๖ ร.ต.ต.ทอง ร่มเย็น รอง หน.ชุดปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมกำลังพลจิตอาสารวม ๖ นาย ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชน สร้างซ่อมแซม บ้าน ก่ออิฐบ้านผู้ป่วยติดเตียง นาง บุญเผือน สีเหลือง ที่บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๓ บ.นาล้อม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมาย ให้ ร.ต.อ.สุวิพล จันทร์แย้ม รอง สว (ป)ฯ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๕นาย ร่วมกับ นางศิริรัตน์ รัตนพร รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร พร้อมผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ” ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดอุปกรณ์เด็กเล่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิ.ย.๖๖ ณ บริเวณศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.มชสฯ ๑๔๖ และ มว.ตชด. ๑๔๖๑ จัดกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย มี ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ และร.ต.ต.สุนทร วิใจวงษ์ เป็นหัวหน้าชุด สสน.กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช ชำระล้างมูลนกพิราบ พื้นอา คารที่ทำการส่งเสริมการท่องเที่ยว และปลูกต้นไม้”เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , วันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ  ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลทับสะแก ม.๓ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ มีนายสมเจตน์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแกเป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน

เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ รัตนพร รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ นางทัศนี พรมสะอาด ผอ.รร.ด่านสิงขรฯ พร้อมผู้นำหมู่บ้านและประชาชนบ้านด่านสิงขรฯ จัดกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้าเนื่องในวันพืชมงคล ( ๑๗ พ.ค.๖๖ ) ณ บริเวณ ร.ร.ด่านสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬอ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๓ พ.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ จัดกำลังข้าราชการตำ รวจจิตอาสา ๕ นาย มี ร.ต.ต.ศรชัย ถุงจันทร์ เป็นหัวหน้าชุด ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ( ฉัตรมงคล ) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม-เขื่อนเขาล้าน โดย มี นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธี

งานสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ ร.ต.ต.ทอง ร่มเย็น รอง หน.ขุด ปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับนาย สมพร คงศรี ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน บ.ห้วยน้ำทรัพย์ ทำการขุด ลอกฝายที่ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เนื่อง จากทรายทับถม ที่ บริเวณฝายน้ำล้น บ.ห้วยน้ำทรัพย์ ม.๑๑ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๗ -๙ มิ.ย.๖๖ ร.ต.ต.ทอง ร่มเย็น รอง สว (ป) ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อย ตชด. ๑๔๖ รวม ๓ นาย ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียนประชาชน และประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และเชิญชวนประชาชนประดับชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในพื้นที่ บ.ทุ่งกลาง หมู่ ๖ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมาย ให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ รองฯ หน.ขุดปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้นำชุมชน และครู กศน.ตำบลเขาล้าน ฝึกอบรมประชาชนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรผ้าพิมพ์ลายจากสีธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกลาง มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑๖ คน

ห้วงวันที่ ๑๔ – ๓๑ มี.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท หน.ชุดปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย ได้ ้เข้าดำเนินการสร้างซุ้มพระบรมฉายาลักษณฯ จำนวน ๒ ซุ้ม ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนขนุน ม.๑๐ และที่หน้า โรงเรียนบ้านนาล้อม ม.๓ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน
  • ค่ายกิจกรรมอบรมเยาวชน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ติดต่อสอบถาม.. ๐๓๒-๘๑๐๕๕๒ และ ๐๘๖-๑๖๙๙๐๗๕ ร.ต.ท.สุทศ รักษาเวียง (จ่ากองร้อย )

โครงการเศรฐกิจพอเพียง/โครงการของหน่วย/งานตามนโยบายู้บังคับบัญชา (เข้าชมคลิ๊กที่นี่)

การพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วย

 

เมื่อ ๑๒ -๑๓ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ ร่วมกับกำลังพล มว.ตชด.๑๔๖๑ ทำการพัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการบ้านหุบผาก ต.นาหู ูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยการ ทาสีเคลือบเงาโต๊ะนั่งห้องประชุม , เดินสายไฟห้องพักอาศัย ,เปลี่ยนชัก โครกห้องน้ำ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซม ที่พักกำลังพล ฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ ร.ต.ต. คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกปฏิบัติงานทำการ พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์และซ่อมแซม ที่พักกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

ที่ตั้งหน่วย..702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร 032810552 เมล์ :146bpp@gmail.com