หน้าแรก ประวัติความเป็นมา

เว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ - สอบถาม

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

  พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔

   พ.ต.ท.อาคม การบรรจง
ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖

 

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่๑๐

บทเพลง"ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๖๖  พ.ต.อ.พหรมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค๑, พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก ตชด.๑๔ พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมด้วยกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๖ ฉก.จงอางศึก/กรมทหารราบ ที่๑๙ กกล.สุรสห์ ให้การต้อนรับพล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.และคณะ ในโอกาสเดินทางมา ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานสนามประจำปี ๒๕๖๗ ในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติ หน้าที่พื้นที่ชายแดน ณ กองร้อย ตชด.๑๔๖ 

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ จำนวน ๑๐ คน เดินทางตรวจราชการการค้าชายแดนและติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตร และรับทราบปัญหา อุปสรรค ในพื้นที่ ณ อาคารด่านพรมแดนสิงขร จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร บ.ด่านสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ มีส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๒๐ คน

เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ และ กำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๖  เข้าร่วมรับการ ตรวจเยี่ยมจากพ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผบ.ฉก.จงอางศึก / ผบ.ร.๒๙ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิ บัติงาน และมอบโอวาท พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล เนื่องในโอกาสที่ ผบ.ฉก.จงอางศึก/ผบ.ร.๒๙ จะจบภารกิจการปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ จ.ประจวบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บก.ฉก.จงอางศึก ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

เมื่อ ๒๕ พ.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๓ โดยมี ร.ต.ท.เศรษฐโชค พชรธนไพศาล ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๓ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมกำลังพล ๕ นาย ร่วมกับ จนท. เฉพาะกิจจงอางศึก โดยมี ร.ท.จีรศักดิ์ ต่างสันเที๊ยะ และคณะนักเรียนนายร้อย(จปร.) ทำการออกลาดตระเวน พิสูจน์ทราบ ,ทำการเปลี่ยนธงชาติไทย และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สถานที่  บริเวณพื้นที่ช่องทางธรรม ชาติบ้านหัวเขา(สิบศพ) บ.มะขามโพรง ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๔ พร้อมกำลังพล
๖ นาย ทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
ในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสถานที่
ช่องทางหุบตาเสริฐ บ.น้ำโจน ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย  อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๓ พร้อมกำลังพล
๔นายทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายใน พื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสถานที่บริเวณ พื้นที่ช่องธรรมชาติ บ.พุน้ำหยด ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ พร้อมกำลังพล ๕ นาย ทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายใน พื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สถานที่ บริเวณ พื้นที่ช่องทางคลองทองใหญ่ บ.ทุ่งตาแก้ว ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

 

งานด้านกิจการพลเรือน

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ออกปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
     - กิจกรรมนันทนาการ และการชุมนุมรอบกองไฟ
     - กิจกรรมให้ความรู้ D.A.R.E. TO CARE สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ 
     - ประชาสัมพันธ์หน่วยและการปฏิบัติงานของหน่วย
     - นักเรียนลูกเสือ เนตรนารี และคณะครู ร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน
สถานที่ : โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ และ ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว ออกปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
     - กิจกรรมนันทนาการ และการชุมนุมรอบกองไฟ
     - กิจกรรมให้ความรู้ D.A.R.E. TO CARE สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ 
     - ประชาสัมพันธ์หน่วยและการปฏิบัติงานของหน่วย
     - นักเรียนลูกเสือ เนตรนารี และคณะครู ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๑๙ คน
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ครูตำรวจ D.A.R.E. ร้อย ตชด.146 ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านดอนใจดี             ต.เขาล้าน        อ.ทับสะแก

๒. โรงเรียนบ้านวัดทุ่งกลาง          ต.เขาล้าน        อ.ทับสะแก

๓. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว               ต.ห้วยยาง        อ.ทับสะแก

๔. โรงเรียนบ้านดอนทราย           ต.นาหูกวาง      อ.ทับสะแก

๕. โรงเรียนบ้านอ่างทอง              ต.อ่างทอง        อ.ทับสะแก

๖. โรงเรียนบ้านหนองมะค่า          ต.อ่างทอง        อ.ทับสะแก

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประ เสริฐ และ ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว สนับสนุนจัดกิจกรรมรนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๖ แก่สถานศึกษาในพื้นที่ อ.ทับสะแก จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ รร.วัด หนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ และ รร.อนุบาลทับสะแก ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ มีนักเรียนได้รับความรู้ จำนวน ๖๔๐ คน

เมื่อ ๒๓ มิ ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประสาน คิดประ เสริฐ สนับสนุนการฝึกซ้อมสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ แก่นักเรียนลูกเสือ เนตร นารี โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

งานช่วยเหลือประชาชน/ผู้ประสบภัย

เมื่อ ๔ ก.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ รัตนพร ร้อยเวร ทำการตรวจความพร้อมกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี ร.ต.ต.ประเสริฐ เพ็งสกุล รอง สว.(ป) กก. ตชด.๑๔ เป็น หน.ชุด พร้อมได้ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทด สอบเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เพื่อ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเหตุอุทกภัย ณ ร้อย ตชด.๑๔๖ ม.๖ ต.คลอง วาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมชาย เพิ่มพงษ์ พิพัฒน์ รอง สว.(ป) พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม (ทำฝายชะลอน้ำ) เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ำ การชะล้างพังทลายของหน้าดินและกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน หน้าแล้ง กิจกรรมของ อบต.คลองวาฬ โดยดำเนินการในพื้นที่ บ.ห้วยใหญ่ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ มี นายสมชาย ปี่แก้ว นายก อบต.คลองวาฬ เป็นประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย จนท.ตชด. จนท.ทหาร, จนท.อบต./นักเรียน กศน. รวม ๖๐ คน

เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมาย ให้ ร.ต.ต. ชัยเสน่ห์ มีบำรุง รอง สว(ป)กก.ตชด.๑๔ และเจ้าหน้าที่พยาบาลร้อย ตชด.๑๔๖ ร่วมกับ ร.ต.ต. สุพจน์ คำสาร รองสว(ป)กก.ตชด. ๑๔ ผบ.มว.ตชด. ๑๔๖๔ พร้อมพวก ๓ นาย อำนวยความสะดวก จนท.พอ. สว. ช่วยเหลือดูแลประชาชน และรักษา ความปลอดภัยให้กับคณะแพทย์ พอ.สว.จังหวัดประจวบฯ ณ โรงเรียนบ้านเนินแก้ววิทยาคาร ม.๕ บ.หนองเสือ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

****ด้วย สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป**** ลงนามที่นี่https://wellwishes.royaloffice.th/

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

***ประชาสัมพันธ์ ...ประชาชนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 (บางเขน)***

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อ  ๒๒  พ.ย.๖๖  พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง   ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ กำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด. ๑๔๖ จำนวน ๑๒ นาย จัดกิจกรรม" จิตอาสาพัฒนา ศาสนสถาน  พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ”ภายในสำนักสงฆ์ เขาคันหอก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (วันวชิราวุธ)สถานที่ ณ สำนักสงฆ์เขาคันหอก ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๑  พร้อมกำลังพล ๔ นาย จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยทำการเตรียมงานในการจัดงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๖ ของวัดสวนป่าธรรม ธารา สถานที่  วัดสวนป่าธรรมธารา ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖  มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๑ พร้อมกำลัง พล ๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ วันปิยะมหาราช “ มี นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับ สะเเก เป็น ประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน สถานที่ทำกิจกรรม ณ วัดเขาบ้านกลาง   ม.๑ ต.นาหู กวาง  อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ

 

งานสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันพระมหากษัตริย์

เมื่อ ๑๖ - ๒๑ พ.ย.๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำโดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก รวม ๘ นาย  ร่วมกับ ,อส.อำเภอทับสะแก ,ช่างจิตอาสาประจำหมู่บ้าน ,ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาก่อสร้าง บ้านพักอาศัยให้กับครอบครัว นางจำนรรจ์ ทอดสนิท ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ สถานที่ บ้านสวนขนุน ม.๑๐ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ

เมื่อ ๑๗ - ๑๙ ต.ค.๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำโดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม
๘ นาย  ร่วมกับคณะครู และนักการภารโรง พัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านทุ่งกลาง สถานที่ โรงเรียนวัดทุ่งกลาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๓ ต.ค.๖๖ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชสฯ ๑๔๖ พร้อมกำลังจิตอาสารวม ๓ นาย ร่วมกับผู้นำ ชุมขน ออกปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างที่อยู่ อาศัย แก่ผู้ยากไร้ น.ส.บุญเจิด ศรีมูล อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๘/๓ ม.๑๓ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดย ทำการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องที่ชำรุด

 

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน
  • ค่ายกิจกรรมอบรมเยาวชน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ติดต่อสอบถาม.. ๐๓๒-๘๑๐๕๕๒ และ ๐๘๖-๑๖๙๙๐๗๕ ร.ต.ท.สุทศ รักษาเวียง (จ่ากองร้อย )

โครงการเศรฐกิจพอเพียง/โครงการของหน่วย/งานตามนโยบายู้บังคับบัญชา (เข้าชมคลิ๊กที่นี่)

การพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วย

 

เมื่อ ๑๒ -๑๓ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ ร่วมกับกำลังพล มว.ตชด.๑๔๖๑ ทำการพัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการบ้านหุบผาก ต.นาหู ูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยการ ทาสีเคลือบเงาโต๊ะนั่งห้องประชุม , เดินสายไฟห้องพักอาศัย ,เปลี่ยนชัก โครกห้องน้ำ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซม ที่พักกำลังพล ฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ ร.ต.ต. คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกปฏิบัติงานทำการ พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์และซ่อมแซม ที่พักกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

ที่ตั้งหน่วย..702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร 032810552 เมล์ :146bpp@gmail.com