หน้าแรก ประวัติความเป็นมา

เว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ - สอบถาม

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

 พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธน​บุญ​อุบล
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔

  พ.ต.ต.ณัฐพล พลอยท้วม
ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖

 

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่๑๐

บทเพลง"ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67 พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม  ผบ.ร้อย ตชด.146 และหน่วยราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.กต. และคณะ   เดินทางมาประชุมเกี่ยวกับปัญหาจุดผ่อนปรน ด่านสิงขร การขนถ่ายสินค้าเข้า-ออก และความมั่นคงแนวชายแดน ณ ห้องประชุมพรมแดนสิงขร(CIQ) และได้เดินทางไปจุดตรวจช่องสิงขร รับฟังผลการปฏิบัติงานเเละตรวจภูมิประเทศ พร้อมกับให้โอวาท แก่กำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป    

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67 พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม  ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วมให้การต้อนรับ นาย สุทิน คลังแสง รมว.กห. และคณะ   เดินทางมาตรวจเยี่ยม กกล.สุรสีห์ ในพื้นที่ ฉก.จงอางศึก/ร.19 จว.ปข. ได้เดินทางมายัง บก.ฉก.จงอางศึก/ร.19 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปฯ ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล และได้เดินทาง ต่อไปยังจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร รับฟังผลการปฏิบัติงานเเละตรวจภูมิประเทศ พร้อมกับให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลใน การปฏิบัติ หน้าที่ต่อไป เสร็จสิ้นภารกิจได้เดินทางกลับโดย ฮ. ณ สนาม ฮ.ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 67  พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม  ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วุทธยา จันทมาศ ผบ.กกล.สุรสีห์ และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับ รมว.กห และคณะ ได้เดินทางโดย ฮ. มาที่สนามบิน ฮ.ร้อย ตชด.146 และได้เดินทางต่อไปยังจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67  พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.146 เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร เยี่ยมเยียนกำลังพล และตรวจสอบการขนถ่ายสินค้า ได้ร่วมปรึกษากับ ฉก.จงอางศึก,ตม และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการขนถ่ายสินค้า

          เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 67 พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม 
ผบ.ร้อย ตชด. 146 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร.(สส)เเละคณะทำงาน เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจราชการเเละติดตามผลการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนเเละ
ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเเละเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย(ศปชก.) ณ กองร้อย ตชด.146 ได้เดินทางไป
จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับ
กำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล จากนั้นได้เดินทางไปติดตามการปฎิบัติ
งานสืบสวนสอบสวน และงานศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก)
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์เสร็จสิ้นภารกิจ เดินทางกลับเมื่อเวลา 19.25 น.

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67 พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.146 และ กพ.ร้อย ตชด.146 จำนวน  30  นาย รับการตรวจเยี่ยมจาก พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.14 ทั้งนี้ท่านได้ฟังบรรยายสรุปผลการ ปฏิบัติและให้โอวาส สอบถามปัญหาและให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการกำลังพลในกองร้อย และได้ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันเพื่อสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๗  พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ เป็นตัวแทนหน่วยเข้ารับมอบใบประกาศ นียบัตรฐาน ปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินผลระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ บก.ทภ.๑ โดยมี พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ มทภ.๑/ผบ.ศปก.ทภ๑ เป็นประธานฯ ซึ่งกกล.สุรสีห์ มี ชค.ตชด.๑๔ คือ ร้อย ตชด.๑๔๖ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 67 พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม  ผบ.ร้อย ตชด. 146  พร้อมด้วย  ร.ต.ต.สุนทร วิใจวงษ์  รองฯผบ.มว.ตชด.1461 พร้อมพวกรวม 6 นายร่วมกับ จนท.ทหารฉก.จงอางศึก เเละหน.ส่วนราชการที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณช่องทางด่านสิงขรร่วมให้การต้อนรับ พลโท ณพล วงศ์วัฒนะ หัวหน้าคณะทำงาน ด้านการข่าวทหารบก เเละคณะทำงาน เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ งานเเละประสาน งานด้านการข่าวของหน่วยในพื้นที่ ณ  จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  ต.คลองวาฬ  อ.เมือง จ.ประจวบฯ

ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

          เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 67 ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รอง ผบ.ร้อย ตชด.146  เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 71 ( 6 พ.ค. 67 ) ส่งความปราถนาดี ความห่วงใย และขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา โดยมี ข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนในสังกัด ร่วมในพิธี  ณ กองร้อย ตชด.๑๔๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง ปข. จ.ประจวบคีรีขันธ์

ห้วงวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๗ – ๓๐ เม.ย.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.กองร้อย ๑๔๖ ทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย

 

เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๗  มว.ตชด.๑๔๖๑ พร้อมกำลังพล ๔ นาย ทำการออกเยี่ยมเยียนประชาชนและหาข่าว ในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน ๕ ครัวเรือน ๑๐ คน สถานที่ : บ.โปร่งเกตุ ม.๗ ต.ห้วยทราย อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๗  มว.ตชด.๑๔๖๓ พร้อมกำลังพล ๔ นาย ทำการออกเยี่ยมเยียนประชาชนและหาข่าว ในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน ๕ ครัวเรือน ๑๐ คน สถานที่ : บ้าน กม.๑๔ ต.อ่าวน้อย  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๗  มว.ตชด.๑๔๖๔ พร้อมกำลังพล ๔ นาย ทำการออกเยี่ยมเยียนประชาชนและหาข่าว ในพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน ๕ ครัวเรือน ๑๓ คน สถานที่ : บ้านตะแบกโพรง ม.๘ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ

เมื่อ 26 เม.ย.๖๗ มว.ตชด.1461 พร้อมกำลังพล 3 นาย ทำการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา สถานที่ : โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ม.7 บ.โปร่งเกตุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 24 เม.ย.๖๗ มว.ตชด.1463 พร้อมกำลังพล 2 นาย ทำการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา สถานที่ : โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ปข. จ.ประจวบฯ

เมื่อ 18 เม.ย.๖๗ มว.ตชด.1463 พร้อมกำลังพล 2 นาย ทำการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา สถานที่ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 วังไทรติ่ง ม.8  ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ปข. จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 18  มี.ค. 67 มว.ตชด.1463 พร้อมพวกรวม 4 นาย ทำการออกเยี่ยมเยียนประชาชน ในพื้นที่รับ ผิดชอบ สถานที่ บ้านย่านซื่อ และบ้านเนินแก้ว ต.อ่าวน้อย  อ.เมืองปข. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกเยี่ยมเยียน ประชาชนทั้งหมด จำนวน 10 ครัวเรือน 20 คน

งานด้านกิจการพลเรือน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ครูตำรวจ D.A.R.E. ร้อย ตชด.146 ออกปฏิบัติงานตาม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครูตำรวจ D.A.R.E.)  
สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท พร้อมพวก  รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาปรับปรุง สภาพแวดล้อมสระกักเก็บน้ำหนองน้ำขาว สถานที่ สระน้ำบ้านหนองน้ำขาว  ม.8 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ครูตำรวจ D.A.R.E. ร้อย ตชด.๑๔๖ ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านดอนใจดี            ต.เขาล้าน        อ.ทับสะแก      
๒. โรงเรียนวัดทุ่งกลาง              ต.เขาล้าน        อ.ทับสะแก
๓. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว             ต.ห้วยยาง        อ.ทับสะแก
๔. โรงเรียนบ้านดอนทราย          ต.นาหูกวาง      อ.ทับสะแก
๕. โรงเรียนบ้านอ่างทอง            ต.อ่างทอง        อ.ทับสะแก
๖. โรงเรียนบ้านหนองมะค่า        ต.อ่างทอง        อ.ทับสะแก

    เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมกำลังพล ๖ นาย ร่วมกิจกรรม พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดหนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ

เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ พร้อมกำลัง ๕ นาย  สนับสนุนกรม การปกครองฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ เมือง จ.ประจวบ ฯ

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๗  มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพล ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ รร.บ้านอ่างทอง, รร.วัดหนองหอย, รร บ้านวังยางและรร.วัดทุ่งกลาง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ อุปกรณ์กีฬา และขนมแก่เด็กนักเรียน

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๗  มว.ตชด.๑๔๖๑ นำกำลังพล ๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียน บ้านอ่างทอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน สถานที่ :  โรงเรียนบ้านอ่างทอง หมู่๑ ต.อ่างทอง อ.ทับสะเเก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗  มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพล ๕ นาย ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน โรงเรียนวัด นาหูกวาง พบปะเยี่ยมเยียนคณะครู นักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และ เยี่ยมเยียนครอบครัวนางจำนรรค์ ทอดสนิท ผู้ยากไร้ ที่ ตชด.สสน.ชุดช่างปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสถานที่ : รร.วัดนาหูกวาง ม.๒ ตำบลเขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ครูตำรวจ D.A.R.E. ร้อย ตชด.๑๔๖ ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านดอนใจดี            ต.เขาล้าน        อ.ทับสะแก      
๒. โรงเรียนวัดทุ่งกลาง              ต.เขาล้าน        อ.ทับสะแก
๓. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว             ต.ห้วยยาง        อ.ทับสะแก
๔. โรงเรียนบ้านดอนทราย          ต.นาหูกวาง      อ.ทับสะแก
๕. โรงเรียนบ้านอ่างทอง            ต.อ่างทอง        อ.ทับสะแก
๖. โรงเรียนบ้านหนองมะค่า        ต.อ่างทอง        อ.ทับสะแก

งานช่วยเหลือประชาชน/ผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 17.00 – 18.20 น. พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผล.ร้อย ตชด.146 ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวิพล  จันทร์แย้ม รอง สวป.(ป) พร้อมพวกรวม 4 นายและข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.14 รวม
3 นายได้ร่วมกับ อบต.เกาะหลักและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันสกัดกั้นอัคคีภัยในพื้นที่บ้านทุ่งเคล็ด  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ ผลการปฏิบัติ พื้นที่ถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างประมาณ ๕๐ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นไร่ สับปะรดและสวนมะพร้าว บ้านเรือนประชาชนไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

เมื่อ ๔ ก.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ รัตนพร ร้อยเวร ทำการตรวจความพร้อมกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี ร.ต.ต.ประเสริฐ เพ็งสกุล รอง สว.(ป) กก. ตชด.๑๔ เป็น หน.ชุด พร้อมได้ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทด สอบเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เพื่อ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเหตุอุทกภัย ณ ร้อย ตชด.๑๔๖ ม.๖ ต.คลอง วาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

****ด้วย สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป**** ลงนามที่นี่https://wellwishes.royaloffice.th/

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

***ประชาสัมพันธ์ ...ประชาชนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 (บางเขน)***

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อ ๑๗ เม.ย.๖๗ พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖  มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวิพล  จันทร์แย้ม รอง สว.(ป) ร้อย ตชด.๑๔๖  พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ พ.ต.ต.หญิงรัตนาภรณ์ ปานรอด สว.กก.ตชด.๑๔(จอส.กร.) และกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๔ จำนวน   ๒๐   นาย จัดกิจกรรม  จิตอาสา พัฒนา เก็บขยะ สถานที่ท่องเที่ยว ทำความสะอาด จัดระเบียบฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับสู่สภาพเรียบร้อย ทำการเก็บขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้  ณ บริเวณสะพานสราญวิถี  อ.เมือง จว.ประจวบ ฯ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 ร.ต.อ.สุทศ  รักษาเวียง รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.146  จำนวน 15 นาย และประชาชน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ( ทำความสะอาดบริเวณ
วัด ) ณ วัดด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 23 ก.พ. ๖๗ ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน
11  นาย ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณวัด เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ( วันมาฆบูชา )
ณ วัดต้นเกตุชยาราม ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 15 ก.พ. 67 ร้อย ตชด.146 นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.146 จำนวน 10  นาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ
สถานที่ โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยมี นายสินาทร  โอ่เอี่ยม  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๗ ร.ต.ท.ทอง  ร่มเย็น รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย   ตชด.๑๔๖  จำนวน ๑๐  นาย ร่วมกับกองบังคับการรักษาดินแดน ทำกิจกรรม จิตอาสาสาธารณประโยชน์เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  ณ ริมถนนข้างฐานปฏิบัติ การบ้านไร่เครา หมู่ที่ ๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ มี นาย ปรีดา  สุขใจ  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 ร.ต.ท.สุพจน์ คำสาร รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.146 จำนวน 10  นาย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ  ณ อ่างทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 3 ต.นาหูกวาง  อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ มี นาย ราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะเเก  เป็นประธานในพิธี

เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๖๗ ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๓  นาย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ  ณ บริเวณคลองอ่างทอง หมู่ที่ ๑  ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก
จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗ จนท.กองร้อยตชด.๑๔๖ และ มว.ตชด.๑๔๖๑ นำกำลังพล ๑๑ นาย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาเเหล่งน้ำตามเเนวพระราชดำริ สถานที่ : ณ.ฝายน้ำล้นประดู่ลาย-หนองบัว  ม.๘ ต.นาหูกวาง  อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ

สนับสนุนการปฏิบัติหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.67 - 2 พ.ค.67 ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว และ ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ  รอง สว.(ป) ร้อย ตชด.146 สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเยาวชน อบต.นาหูกวาง โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)  สถานที่ อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร  ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ 21 ก.พ.67 มว.ตชด.1461 พร้อมกำลังพล 2 นาย ร่วมกับ จนท.ทหารฉก.จงอางศึก, อำนวยความสะดวกให้กับจนท.กรมรวบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมาตรวจหาเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกและไข้ป่ามาลาเรีย

สถานที่ : ณ  จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  ต.คลองวาฬ  อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 6 - 19 ก.พ.67 มว.มชส.ร้อย ตชด.146 โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ สนับสนุนกรมการปกครองฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ เมือง จ.ประจวบ ฯ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 ร.ต.ต.ชัยเสน่ห์ มีบำรุงจนท.พยาบาล ร้อย ตชด.146 พร้อมด้วย ส.ต.อ.ธนากร รัตนวราภรณ์ มว.ตชด.1461 และข้าราชการตำรวจทำหน้าที่ รปภ.หน่วยรวมจำนวน  5 นาย ได้ร่วมออก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับจนท.พอ.สว. และรักษาความปลอดภัย ที่ศาลาหมู่บ้านหุบไผ่ ม. 6 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์์

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 ร.ต.ท.สัมฤทธิ์  รัตนพร รอง สว (ป) กก.ตชด.14 เข้าร่วมประชุมราชการคณะ ทำงานช่อง ทาง/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ประจำปี 2567  โดยมี นางไพลิน  พืชผล  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานการประชุม
ณ  ห้องประชุมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ หน.ชุด พร้อม ขตร.มว.มชส.ฯ รวม 4 นาย  ปฏิบัติงานสนับสนุนการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 ร.ต.อ.สมชาย  บุญจริง รอง ผบ.ร้อย ตชด.146 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม หัวหน้า ส่วนราชการฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2567
ณ ห้องศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือประชาชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบ

งานสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 6 - 12 พ.ค. 67 ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท หน ชุด พร้อมพวกรวม 7 นาย ออกปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ช่างซ่อม สร้าง พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ณ โรงเรียนวัดทุ่งกลาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 12 และวันที่ 14 มี.ค. 67 ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท พร้อมพวกรวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถานที่ บ้านหนองน้ำขาวหมู่ 8 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 10 มี.ค. 67 ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท พร้อมพวกรวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานตามโครงการสร้าง จิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถานที่ บ้านหนองพิกุล ม.10 และ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองน้ำขาว
หมู่ 8 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗  มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพล ๕ นาย ออกปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ประสานและเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามโครงการ ฯ เชิญชวน ปชช.ประดับธงชาติและ มอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ ปชช.สถานที่ : บ้านทุ่งประดู่ ม.๑  ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๖ - ๒๑ พ.ย.๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำโดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก รวม ๘ นาย  ร่วมกับ ,อส.อำเภอทับสะแก ,ช่างจิตอาสาประจำหมู่บ้าน ,ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาก่อสร้าง บ้านพักอาศัยให้กับครอบครัว นางจำนรรจ์ ทอดสนิท ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ สถานที่ บ้านสวนขนุน ม.๑๐ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน
  • ค่ายกิจกรรมอบรมเยาวชน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ติดต่อสอบถาม.. ๐๓๒-๘๑๐๕๕๒ และ ๐๘๖-๑๖๙๙๐๗๕ ร.ต.ท.สุทศ รักษาเวียง (จ่ากองร้อย )

โครงการเศรฐกิจพอเพียง/โครงการของหน่วย/งานตามนโยบายู้บังคับบัญชา (เข้าชมคลิ๊กที่นี่)

การพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วย

 

เมื่อ ๑๒ -๑๓ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ ร่วมกับกำลังพล มว.ตชด.๑๔๖๑ ทำการพัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการบ้านหุบผาก ต.นาหู ูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยการ ทาสีเคลือบเงาโต๊ะนั่งห้องประชุม , เดินสายไฟห้องพักอาศัย ,เปลี่ยนชัก โครกห้องน้ำ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซม ที่พักกำลังพล ฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ ร.ต.ต. คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกปฏิบัติงานทำการ พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์และซ่อมแซม ที่พักกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

ที่ตั้งหน่วย..702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร 032810552 เมล์ :146bpp@gmail.com