หน้าแรก ประวัติความเป็นมา

เว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ - สอบถาม

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

 พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธน​บุญ​อุบล
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔

  พ.ต.ต.ณัฐพล พลอยท้วม
ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖

 

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่๑๐

บทเพลง"ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67 พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม  ผบ.ร้อย ตชด.146 และหน่วยราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.กต. และคณะ   เดินทางมาประชุมเกี่ยวกับปัญหาจุดผ่อนปรน ด่านสิงขร การขนถ่ายสินค้าเข้า-ออก และความมั่นคงแนวชายแดน ณ ห้องประชุมพรมแดนสิงขร(CIQ) และได้เดินทางไปจุดตรวจช่องสิงขร รับฟังผลการปฏิบัติงานเเละตรวจภูมิประเทศ พร้อมกับให้โอวาท แก่กำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป    

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67 พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม  ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วมให้การต้อนรับ นาย สุทิน คลังแสง รมว.กห. และคณะ   เดินทางมาตรวจเยี่ยม กกล.สุรสีห์ ในพื้นที่ ฉก.จงอางศึก/ร.19 จว.ปข. ได้เดินทางมายัง บก.ฉก.จงอางศึก/ร.19 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปฯ ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล และได้เดินทาง ต่อไปยังจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร รับฟังผลการปฏิบัติงานเเละตรวจภูมิประเทศ พร้อมกับให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลใน การปฏิบัติ หน้าที่ต่อไป เสร็จสิ้นภารกิจได้เดินทางกลับโดย ฮ. ณ สนาม ฮ.ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 67  พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม  ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วุทธยา จันทมาศ ผบ.กกล.สุรสีห์ และคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับ รมว.กห และคณะ ได้เดินทางโดย ฮ. มาที่สนามบิน ฮ.ร้อย ตชด.146 และได้เดินทางต่อไปยังจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67  พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.146 เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร เยี่ยมเยียนกำลังพล และตรวจสอบการขนถ่ายสินค้า ได้ร่วมปรึกษากับ ฉก.จงอางศึก,ตม และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการขนถ่ายสินค้า

          เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 67 พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.14 ,พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม 
ผบ.ร้อย ตชด. 146 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร.(สส)เเละคณะทำงาน เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจราชการเเละติดตามผลการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนเเละ
ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเเละเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย(ศปชก.) ณ กองร้อย ตชด.146 ได้เดินทางไป
จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับ
กำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล จากนั้นได้เดินทางไปติดตามการปฎิบัติ
งานสืบสวนสอบสวน และงานศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก)
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์เสร็จสิ้นภารกิจ เดินทางกลับเมื่อเวลา 19.25 น.

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67 พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.146 และ กพ.ร้อย ตชด.146 จำนวน  30  นาย รับการตรวจเยี่ยมจาก พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.14 ทั้งนี้ท่านได้ฟังบรรยายสรุปผลการ ปฏิบัติและให้โอวาส สอบถามปัญหาและให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการกำลังพลในกองร้อย และได้ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันเพื่อสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๗  พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ เป็นตัวแทนหน่วยเข้ารับมอบใบประกาศ นียบัตรฐาน ปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินผลระดับดีเยี่ยม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ บก.ทภ.๑ โดยมี พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ มทภ.๑/ผบ.ศปก.ทภ๑ เป็นประธานฯ ซึ่งกกล.สุรสีห์ มี ชค.ตชด.๑๔ คือ ร้อย ตชด.๑๔๖ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล

ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๗ ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.อดุล ขอมีกลางรอง สว.(ป.)กก.ตชด.๑๔/จนท.ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๖ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการประกวดยุทธวิธี ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมการประกวดยุทธวิธี กำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๕ นาย พร้อมด้วยกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๗ เข้ารับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ และท่ากระบี่ โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ชี้แนะ การปฏิบัติต่างๆ
สถานที่ : กองร้อย ตชด.๑๔๗ ม.๕ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 เมื่อ ๒๑ พ.ค.๖๗ มว.ตชด.๑๔๖๑ พร้อมกำลังพล ๒ นาย นาย ร่วมกับ จนท.ฉก.จงอางศึก  ร่วมทำการตรวจ ค้นร่วมเเละอำนวยความสะดวกให้กับ  จนท.มว.สค.ร้อย ตชด.๑๔๓ กก.ตชด.๑๔  พร้อมกำลังพล ๓ นาย ซึ่งได้นำสุนัขสงคราม เค-ไนน์ (K-9) ทำการตรวจรถสินค้าผ่านเข้า-ออก ตรวจค้นบุคคล  เพื่อป้องกันการ ลักลอบขนยาเสพติด,อาวุธสงคราม เเละสิ่งผิดกฎหมายต่างๆทุกประเภท
สถานที่ : ณ.จุดตรวจช่องสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบ

          ห้วงวันที่ ๑ พ.ค.๖๗ – ๓๑ พ.ค.๖๗ พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ มว.ตชด.กองร้อย ๑๔๖ ทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย

          เมื่อ 15 พ.ค.67  มว.ตชด.1461 พร้อมกำลังพล 4 นาย ทำการออกเยี่ยมเยียนประชาชนและหาข่าวใน พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 ครัวเรือน 13 คน สถานที่ :  บ.วังมะเดื่อ ม.3 ต.ห้วยทราย อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯ

          เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 67 ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รอง ผบ.ร้อย ตชด.146  เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 71 ( 6 พ.ค. 67 ) ส่งความปราถนาดี ความห่วงใย และขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา โดยมี ข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนในสังกัด ร่วมในพิธี  ณ กองร้อย ตชด.๑๔๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง ปข. จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานด้านกิจการพลเรือน

เมื่อ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ครูตำรวจ D.A.R.E. ร้อย ตชด.๑๔๖ ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน ดังนี้

๑.โรงเรียนวัดหนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก
๒.โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก

 

เมื่อ 20 พ.ค. 67 ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ รอง สว.(ป)กก.ตชด.14 ออกปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ วิทยากรค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2567 คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวน  178  คน สถานที่ :  โรงเรียนบ้านดอนทราย ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

งานช่วยเหลือประชาชน/ผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 17.00 – 18.20 น. พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผล.ร้อย ตชด.146 ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวิพล  จันทร์แย้ม รอง สวป.(ป) พร้อมพวกรวม 4 นายและข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.14 รวม
3 นายได้ร่วมกับ อบต.เกาะหลักและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันสกัดกั้นอัคคีภัยในพื้นที่บ้านทุ่งเคล็ด  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ ผลการปฏิบัติ พื้นที่ถูกไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างประมาณ ๕๐ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นไร่ สับปะรดและสวนมะพร้าว บ้านเรือนประชาชนไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

เมื่อ ๔ ก.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ รัตนพร ร้อยเวร ทำการตรวจความพร้อมกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี ร.ต.ต.ประเสริฐ เพ็งสกุล รอง สว.(ป) กก. ตชด.๑๔ เป็น หน.ชุด พร้อมได้ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทด สอบเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เพื่อ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเหตุอุทกภัย ณ ร้อย ตชด.๑๔๖ ม.๖ ต.คลอง วาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

****ด้วย สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป**** ลงนามที่นี่https://wellwishes.royaloffice.th/

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

***ประชาสัมพันธ์ ...ประชาชนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 (บางเขน)***

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อ 15 พ.ค.67 พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ ร.ต.อ.สุทศ  รักษาเวียง รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสนามฟุตบอล แปลงเกษตร ทำความสะอาดโรงอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน สถานที่  รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน

เมื่อ ๑๗ เม.ย.๖๗ พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖  มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวิพล  จันทร์แย้ม รอง สว.(ป) ร้อย ตชด.๑๔๖  พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ พ.ต.ต.หญิงรัตนาภรณ์ ปานรอด สว.กก.ตชด.๑๔(จอส.กร.) และกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๔ จำนวน   ๒๐   นาย จัดกิจกรรม  จิตอาสา พัฒนา เก็บขยะ สถานที่ท่องเที่ยว ทำความสะอาด จัดระเบียบฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับสู่สภาพเรียบร้อย ทำการเก็บขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้  ณ บริเวณสะพานสราญวิถี  อ.เมือง จว.ประจวบ ฯ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 67 ร.ต.อ.สุทศ  รักษาเวียง รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.146  จำนวน 15 นาย และประชาชน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ( ทำความสะอาดบริเวณ
วัด ) ณ วัดด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 23 ก.พ. ๖๗ ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน
11  นาย ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณวัด เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ( วันมาฆบูชา )
ณ วัดต้นเกตุชยาราม ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 15 ก.พ. 67 ร้อย ตชด.146 นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.146 จำนวน 10  นาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ
สถานที่ โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวา ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยมี นายสินาทร  โอ่เอี่ยม  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๗ ร.ต.ท.ทอง  ร่มเย็น รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย   ตชด.๑๔๖  จำนวน ๑๐  นาย ร่วมกับกองบังคับการรักษาดินแดน ทำกิจกรรม จิตอาสาสาธารณประโยชน์เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  ณ ริมถนนข้างฐานปฏิบัติ การบ้านไร่เครา หมู่ที่ ๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ มี นาย ปรีดา  สุขใจ  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 ร.ต.ท.สุพจน์ คำสาร รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.146 จำนวน 10  นาย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ  ณ อ่างทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 3 ต.นาหูกวาง  อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ มี นาย ราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะเเก  เป็นประธานในพิธี

เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๖๗ ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๓  นาย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ  ณ บริเวณคลองอ่างทอง หมู่ที่ ๑  ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก
จว.ประจวบฯ

สนับสนุนการปฏิบัติหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

 

            เมื่อ ๒๓ พ.ค.๖๗ ร้อย ตชด.๑๔๖ ได้ประสานกับ จนท.สาธารณสุข อบต.คลองวาฬ มาทำการฉีดพ่น หมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้ซิกาและโรคไข้เลือดออก บริเวณ อาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ
ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.67 - 2 พ.ค.67 ร.ต.ต.มนตรี แคภูเขียว และ ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ  รอง สว.(ป) ร้อย ตชด.146 สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมเยาวชน อบต.นาหูกวาง โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน)  สถานที่ อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร  ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 6 - 12 พ.ค. 67 ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท หน ชุด พร้อมพวกรวม 7 นาย ออกปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ช่างซ่อม สร้าง พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ณ โรงเรียนวัดทุ่งกลาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 12 และวันที่ 14 มี.ค. 67 ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท พร้อมพวกรวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถานที่ บ้านหนองน้ำขาวหมู่ 8 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 10 มี.ค. 67 ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท พร้อมพวกรวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานตามโครงการสร้าง จิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถานที่ บ้านหนองพิกุล ม.10 และ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองน้ำขาว
หมู่ 8 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน
  • ค่ายกิจกรรมอบรมเยาวชน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ติดต่อสอบถาม.. ๐๓๒-๘๑๐๕๕๒ และ ๐๘๖-๑๖๙๙๐๗๕ ร.ต.ท.สุทศ รักษาเวียง (จ่ากองร้อย )

โครงการเศรฐกิจพอเพียง/โครงการของหน่วย/งานตามนโยบายู้บังคับบัญชา (เข้าชมคลิ๊กที่นี่)

การพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วย

เมื่อ 14-15 และ 23-24 พ.ค.67 มว.มชส.ตชด.146 นำโดย ร.ต.ต.คำฟอง พันธ์สว่าง หน.ชุด พร้อมพวก รวม 6 นาย ร่วมกับ กำลังพล มว.ตชด.1463 พัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง เบิมที่พักอาศัย ในฐาน ปบ.การ รื้อเบิมชำรุด ก่อสร้าง ติดตั้งเสา และ ติดตั้งหลังคา สถานที่ : ฐานปฏิบัติการบ้านย่านซื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เทือง จ.ประจวบ ฯ

เมื่อ ๑๒ -๑๓ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ ร่วมกับกำลังพล มว.ตชด.๑๔๖๑ ทำการพัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการบ้านหุบผาก ต.นาหู ูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยการ ทาสีเคลือบเงาโต๊ะนั่งห้องประชุม , เดินสายไฟห้องพักอาศัย ,เปลี่ยนชัก โครกห้องน้ำ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซม ที่พักกำลังพล ฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ ร.ต.ต. คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกปฏิบัติงานทำการ พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์และซ่อมแซม ที่พักกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

ที่ตั้งหน่วย..702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร 032810552 เมล์ :146bpp@gmail.com