หน้าแรก ประวัติความเป็นมา

เว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ - สอบถาม

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล
   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

 พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธน​บุญ​อุบล
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔

  พ.ต.ต.ณัฐพล พลอยท้วม
ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖

 

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่๑๐

บทเพลง"ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 ร.ต.อ.สมชาย  บุญจริง  รองฯผบ.ร้อย ตชด.146  พร้อมด้วย ร.ต.ต.สุนทร วิใจวงษ์ รองฯผบ.มว.ตชด.1461 เเละกำลังพล มว.ตชด.1461 รวม 6 นาย เป็นผู้แทนเข้าร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ  รอง ผบ.กกล.สุรสีห์(2) เเละคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ  จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  ต.คลองวาฬ  อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๗ มว.ตชด.๑๔๖๑ พร้อมกำลังพล ๓ นาย ร่วมกับ จนท.ทหารฉก.จงอางศึก,
จนท.สาธารณสุขจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมรวบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขและคณะเนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเเละ มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ  อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๗ พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่จุดตรวจ ช่องสิงขร พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัยฯเพื่อใช้ปิดจมูกกันฝุ่นละออง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ กำลังพลเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
สถานที่ : จุดตรวจช่องสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  โดยมีนายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม สถานที่ประชุม อาคาร CIQ ด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ และ ฉก.จงอางศึก ให้การต้อนรับ พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เดินทางมาตรวจภูมิประเทศบริเวณช่องสิงขร
สถานที่ กองร้อย ตชด.๑๔๖ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๖ พ.ต.ต.ณัฐพล  พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖, ร.ต.อ.สมชาย  บุญจริง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖, ร.ต.ท.เศรษฐโชค  พชรไพศาล  ผบ.มว.ตชด.1463 ร่วมกับ พ.อ.สรายุทธ  ศรลัมพ์  รอง ผบ.ฉก.จงอางศึก/ร.๑๙ ทำการแทน ผบ.ฉก.จงอางศึก ร่วมให้การต้อนรับ  พล.ท.ชรัติ  อุ่นสัมฤทธิ์  หัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมคณะ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน และตรวจภูมิประเทศบริเวณจุดผ่อน ปรนพิเศษช่องสิงขร หมู่ ๖ ต.คลองวาฬ องเมือง จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๖๖  พ.ต.อ.พหรมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค๑, พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก ตชด.๑๔ พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมด้วยกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๖ ฉก.จงอางศึก/กรมทหารราบ ที่๑๙ กกล.สุรสห์ ให้การต้อนรับพล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.และคณะ ในโอกาสเดินทางมา ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานสนามประจำปี ๒๕๖๗ ในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติ หน้าที่พื้นที่ชายแดน ณ กองร้อย ตชด.๑๔๖ 

เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ จำนวน ๑๐ คน เดินทางตรวจราชการการค้าชายแดนและติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตร และรับทราบปัญหา อุปสรรค ในพื้นที่ ณ อาคารด่านพรมแดนสิงขร จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร บ.ด่านสิงขร ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ มีส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๒๐ คน

ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 67 มว.ตชด.1461 จัดกำลังพล 2 นาย ทำการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา โรงเรียนด่านสิงขร ม.๖ บ.ด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 67 มว.ตชด.1461 จัดกำลังพล 2 นาย ทำการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ม.5 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 67 มว.ตชด.1461 จัดกำลังพล 2 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ปข.) ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูเเลความเรียบร้อยเเละอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สถานที่ ณ.บริเวณตลาดด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 มว.ตชด.1463  จัดกำลังพล 4 นาย ทำการออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับ ผิดชอบ สถานที่ บ้านเนินแก้ว ต.อ่าวน้อย  อ.เมืองปข. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการปฏิบัติ ออกเยี่ยมเยียนประชาชน จำนวน 5 ครัวเรือน 10 คน

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๗ มว.ตชด.๑๔๖๓ นำกำลังพล ๔ นาย ทำการออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕ ครัวเรือน ๑๐ คน สถานที่ :  บ้านย่านซื่อ  ต.เกาะหลัก อ.เมืองปข. จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๗ มว.ตชด.๑๔๖๓ นำกำลังพล ๔ นาย ทำการออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ ครัวเรือน ๑๐ คน สถานที่ :  บ้านไร่เครา ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯ

ห้วงวันที่ ๑ ม.ค.๖๗ – ๑๕ ม.ค.๖๗ ว่าที่ พ.ต.ท.ณัฐพล พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.กองร้อย ๑๔๖ ทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๖ มว.ตชด.๑๔๖๔ นำโดย ว่าที่ร.ต.ท.สมบูรณ์ สื่อดิลกวัฒนา รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๔ พร้อมพวก รวม ๓ นายร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล กก.ตชด.๑๔ พร้อมพวก ร่วมกันอำนวยความสะดวกและ รักษาความ ปลอดภัย ให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ประจวบ สถานที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(บ้านประจวบโชค) หมู่ ๑๖ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๕ พ.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๓ โดยมี ร.ต.ท.เศรษฐโชค พชรธนไพศาล ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๓ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมกำลังพล ๕ นาย ร่วมกับ จนท. เฉพาะกิจจงอางศึก โดยมี ร.ท.จีรศักดิ์ ต่างสันเที๊ยะ และคณะนักเรียนนายร้อย(จปร.) ทำการออกลาดตระเวน พิสูจน์ทราบ ,ทำการเปลี่ยนธงชาติไทย และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สถานที่  บริเวณพื้นที่ช่องทางธรรม ชาติบ้านหัวเขา(สิบศพ) บ.มะขามโพรง ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๔ พร้อมกำลังพล
๖ นาย ทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
ในพื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสถานที่
ช่องทางหุบตาเสริฐ บ.น้ำโจน ม.๑๒ ต.อ่าวน้อย  อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย.ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ มว.ตชด.๑๔๖๓ พร้อมกำลังพล
๔นายทำการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายใน พื้นที่แนวชายแดนและป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสถานที่บริเวณ พื้นที่ช่องธรรมชาติ บ.พุน้ำหยด ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบฯ

งานด้านกิจการพลเรือน
    เมื่อ ๑๘ - ๒๖ ม.ค.๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ สนับสนุนกรมการปกครอง ฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
    สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ เมือง จ.ประจวบ ฯ

    เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมกำลังพล ๖ นาย ร่วมกิจกรรม พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดหนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ

เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ พร้อมกำลัง ๕ นาย  สนับสนุนกรม การปกครองฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ เมือง จ.ประจวบ ฯ

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๗  มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพล ๖ นาย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ รร.บ้านอ่างทอง, รร.วัดหนองหอย, รร บ้านวังยางและรร.วัดทุ่งกลาง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ อุปกรณ์กีฬา และขนมแก่เด็กนักเรียน

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๗  มว.ตชด.๑๔๖๑ นำกำลังพล ๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียน บ้านอ่างทอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน สถานที่ :  โรงเรียนบ้านอ่างทอง หมู่๑ ต.อ่างทอง อ.ทับสะเเก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗  มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพล ๕ นาย ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน โรงเรียนวัด นาหูกวาง พบปะเยี่ยมเยียนคณะครู นักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และ เยี่ยมเยียนครอบครัวนางจำนรรค์ ทอดสนิท ผู้ยากไร้ ที่ ตชด.สสน.ชุดช่างปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสถานที่ : รร.วัดนาหูกวาง ม.๒ ตำบลเขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ครูตำรวจ D.A.R.E. ร้อย ตชด.๑๔๖ ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านดอนใจดี            ต.เขาล้าน        อ.ทับสะแก      
๒. โรงเรียนวัดทุ่งกลาง              ต.เขาล้าน        อ.ทับสะแก
๓. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว             ต.ห้วยยาง        อ.ทับสะแก
๔. โรงเรียนบ้านดอนทราย          ต.นาหูกวาง      อ.ทับสะแก
๕. โรงเรียนบ้านอ่างทอง            ต.อ่างทอง        อ.ทับสะแก
๖. โรงเรียนบ้านหนองมะค่า        ต.อ่างทอง        อ.ทับสะแก

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ออกปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
- กิจกรรมนันทนาการ และการชุมนุมรอบกองไฟ
- กิจกรรมให้ความรู้ D.A.R.E. TO CARE สื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ 
- ประชาสัมพันธ์หน่วยและการปฏิบัติงานของหน่วย
- นักเรียนลูกเสือ เนตรนารี และคณะครู ร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน
สถานที่ : โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

งานช่วยเหลือประชาชน/ผู้ประสบภัย

เมื่อ ๔ ก.ค.๖๖ ร.ต.อ.สมชาย บุญจริง รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ สั่งการให้ ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ รัตนพร ร้อยเวร ทำการตรวจความพร้อมกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี ร.ต.ต.ประเสริฐ เพ็งสกุล รอง สว.(ป) กก. ตชด.๑๔ เป็น หน.ชุด พร้อมได้ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทด สอบเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เพื่อ ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเหตุอุทกภัย ณ ร้อย ตชด.๑๔๖ ม.๖ ต.คลอง วาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

****ด้วย สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป**** ลงนามที่นี่https://wellwishes.royaloffice.th/

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

***ประชาสัมพันธ์ ...ประชาชนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 (บางเขน)***

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร้อย ตชด.๑๔๖

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๗ ร.ต.ท.ทอง  ร่มเย็น รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย   ตชด.๑๔๖  จำนวน ๑๐  นาย ร่วมกับกองบังคับการรักษาดินแดน ทำกิจกรรม จิตอาสาสาธารณประโยชน์เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  ณ ริมถนนข้างฐานปฏิบัติ การบ้านไร่เครา หมู่ที่ ๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ มี นาย ปรีดา  สุขใจ  ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 ร.ต.ท.สุพจน์ คำสาร รอง สว.(ป) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.146 จำนวน 10  นาย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ  ณ อ่างทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 3 ต.นาหูกวาง  อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ มี นาย ราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะเเก  เป็นประธานในพิธี

เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๖๗ ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๑๓  นาย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ  ณ บริเวณคลองอ่างทอง หมู่ที่ ๑  ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก
จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗ จนท.กองร้อยตชด.๑๔๖ และ มว.ตชด.๑๔๖๑ นำกำลังพล ๑๑ นาย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาเเหล่งน้ำตามเเนวพระราชดำริ สถานที่ : ณ.ฝายน้ำล้นประดู่ลาย-หนองบัว  ม.๘ ต.นาหูกวาง  อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗  จนท.บก.ร้อย ตชด.๑๔๖ และ มว.ตชด.๑๔๖๓ นำกำลังพล ๑๒ นาย ออกปฏิบัติงาน จิตอาสาและร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก สถานที่ : โรงเรียนด่านสิงขร หมู่ ๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗  ว่าที่ พ.ต.ท.ณัฐพล  พลอยท้วม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด.๑๔๖ จำนวน ๕ นาย ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านท่าวังหินและ รร.ตชด.บ้านเขาเจ้า ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนและติดตามงานโครงการ พระราชดำริ พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

เมื่อ  ๒๒  พ.ย.๖๖  พ.ต.ท.อาคม  การบรรจง   ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ กำลังพลจิตอาสา ร้อย ตชด. ๑๔๖ จำนวน ๑๒ นาย จัดกิจกรรม" จิตอาสาพัฒนา ศาสนสถาน  พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ”ภายในสำนักสงฆ์ เขาคันหอก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (วันวชิราวุธ)สถานที่ ณ สำนักสงฆ์เขาคันหอก ม.๖ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบฯ

สนับสนุนการปฏิบัติหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 ร.ต.ต.ชัยเสน่ห์ มีบำรุงจนท.พยาบาล ร้อย ตชด.146 พร้อมด้วย ส.ต.อ.ธนากร รัตนวราภรณ์ มว.ตชด.1461 และข้าราชการตำรวจทำหน้าที่ รปภ.หน่วยรวมจำนวน  5 นาย ได้ร่วมออก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับจนท.พอ.สว. และรักษาความปลอดภัย ที่ศาลาหมู่บ้านหุบไผ่ ม. 6 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์์

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 ร.ต.ท.สัมฤทธิ์  รัตนพร รอง สว (ป) กก.ตชด.14 เข้าร่วมประชุมราชการคณะ ทำงานช่อง ทาง/คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ประจำปี 2567  โดยมี นางไพลิน  พืชผล  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานการประชุม
ณ  ห้องประชุมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 ร.ต.ต.ประสาน คิดประเสริฐ หน.ชุด พร้อม ขตร.มว.มชส.ฯ รวม 4 นาย  ปฏิบัติงานสนับสนุนการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 ร.ต.อ.สมชาย  บุญจริง รอง ผบ.ร้อย ตชด.146 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม หัวหน้า ส่วนราชการฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2567
ณ ห้องศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือประชาชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบ

งานสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันพระมหากษัตริย์
เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗  มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำกำลังพล ๕ นาย ออกปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ประสานและเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานตามโครงการ ฯ เชิญชวน ปชช.ประดับธงชาติและ มอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ ปชช.สถานที่ : บ้านทุ่งประดู่ ม.๑  ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จว.ประจวบฯ

เมื่อ ๑๖ - ๒๑ พ.ย.๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำโดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก รวม ๘ นาย  ร่วมกับ ,อส.อำเภอทับสะแก ,ช่างจิตอาสาประจำหมู่บ้าน ,ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาก่อสร้าง บ้านพักอาศัยให้กับครอบครัว นางจำนรรจ์ ทอดสนิท ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ สถานที่ บ้านสวนขนุน ม.๑๐ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบ ฯ

เมื่อ ๑๗ - ๑๙ ต.ค.๖๖ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ นำโดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม
๘ นาย  ร่วมกับคณะครู และนักการภารโรง พัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านทุ่งกลาง สถานที่ โรงเรียนวัดทุ่งกลาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อ ๓ ต.ค.๖๖ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชสฯ ๑๔๖ พร้อมกำลังจิตอาสารวม ๓ นาย ร่วมกับผู้นำ ชุมขน ออกปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างที่อยู่ อาศัย แก่ผู้ยากไร้ น.ส.บุญเจิด ศรีมูล อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๘/๓ ม.๑๓ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดย ทำการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องที่ชำรุด

 

กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชน
  • ค่ายกิจกรรมอบรมเยาวชน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ติดต่อสอบถาม.. ๐๓๒-๘๑๐๕๕๒ และ ๐๘๖-๑๖๙๙๐๗๕ ร.ต.ท.สุทศ รักษาเวียง (จ่ากองร้อย )

โครงการเศรฐกิจพอเพียง/โครงการของหน่วย/งานตามนโยบายู้บังคับบัญชา (เข้าชมคลิ๊กที่นี่)

การพัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วย

 

เมื่อ ๑๒ -๑๓ เม.ย. ๖๖ พ.ต.ท.อาคม การบรรจง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ ร่วมกับกำลังพล มว.ตชด.๑๔๖๑ ทำการพัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการบ้านหุบผาก ต.นาหู ูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยการ ทาสีเคลือบเงาโต๊ะนั่งห้องประชุม , เดินสายไฟห้องพักอาศัย ,เปลี่ยนชัก โครกห้องน้ำ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.๑๔๖ โดย ร.ต.ต.คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวก ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซม ที่พักกำลังพล ฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 พ.ต.ท.ทวี ภาน้อย ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ ร.ต.ต. คำนึง ทองสนิท รรท.ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกปฏิบัติงานทำการ พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์และซ่อมแซม ที่พักกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการ บ้านหุบผาก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146

ที่ตั้งหน่วย..702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร 032810552 เมล์ :146bpp@gmail.com